English
English

Välkommen till

Menhammar
Stuteri

Nyheter

Menhammar Stuteri föder upp, tränar, tävlar och säljer förstklassiga travhästar. Här bedrivs också hingsthållning med framstående travhingstar, jordbruk samt en mindre köttdjursuppfödning för växelbete och för att hålla sjönära marker öppna.

Det här är Menhammar Stuteri

Menhammar Stuteri föder upp, tränar, tävlar och säljer förstklassiga travhästar. Här bedrivs också hingsthållning med framstående travhingstar, jordbruk samt en mindre köttdjursuppfödning för växelbete och för att hålla sjönära marker öppna.

I mer än sjuttio år har gårdens marker varit hemvist åt ett av de mest framgångsrika och klassiska svenska stuterierna, men gårdens anor sträcker sig århundraden längre tillbaks än så.

Short brown line
Till toppen