English
English

Stall Segerhuva

Menhammar Stuteri behåller årligen ett tiotal hästar – i huvudsak ston – för tävling. Hästar ägda av Menhammar tävlar under stallpseudonymen ”Stall Segerhuva”. På tävlingsbanorna syns stallets kuskar i den klassiska gröna dressen med bruna band. Dressen är en av de äldsta tävlingsdresserna i Sverige.