English
English

Utbildning och praktik

Under den rådande coronapandemin tar vi tyvärr inte emot några praktikanter.

Menhammars verksamhet erbjuder en unik möjlighet för dig som studerar och vill omsätta dina kunskaper i praktiken. Både Stuteriet och Yttersta tog tidigare emot praktikanter, främst från naturbruksgymnasier med hästinriktning. Nu, under rådande situation med Corona/Covid19, tar vi inte emot några praktikanter.

Förutom arbetslivserfarenhet, möjligheten att vara ute på Menhammars vackra marker så erbjuds självklart professionell handledning från vår erfarna personal.

Mejla till menhammar@menhammar.com för mer information