English
English

Vår granne Annemanna

Annemanna – Avel och uppfödning av framtidens hästar

På Annemanna kombinerar vi framgångsrikt uppfödning och tävlande av travhästar samt av Quarterhästar i Reining. Bland våra travhästar som tävlat framgångsrikt och ligger oss varmt om hjärtat vill vi nämna Rae Boko och Dante Boko.
Vår verksamhet inom Reining är uppstartad under senare år men vi har redan uppnått betydande internationella tävlingsframgångar och utvecklingen går framåt.

Filmat av Thomas Blomqvist.