English
English

Om Menhammar

Menhammar föder upp, tränar, tävlar och säljer förstklassiga travhästar. Här bedrivs också hingsthållning, jordbruk samt en mindre köttdjursuppfödning för växelbete och för att hålla sjönära marker öppna.

I mer än sjuttio år har gårdens marker varit hemvist åt ett av de mest framgångsrika och klassiska svenska stuterierna, men gårdens anor sträcker sig århundraden längre tillbaks än så. I 800 år har markerna kring Menhammar brukats. Det attraktiva läget vid vattnet, Ekerös närhet till staden och den bördiga jorden gör att Menhammar lämpar sig utmärkt för både hästhållning och jordbruk.

På Menhammar gård, som utgör kärnan i Menhammar Stuteris verksamhet, finns ett sjuttiotal avelsston med föl, cirka 80 ettåringar samt 6 hingstar. Övriga avelsston finns på närbelägna Granskog och Lindby på Adelsö eller på Stoner Creek i USA. På Yttersta, som också ligger på Menhammars marker, bedrivs förstklassig tränings- och tävlingsverksamhet i i huvudtränare Conrad Lugauer´s regi. På Yttersta är även andre travtränare Pasi Aikio verksam. Här tränas såväl Menhammaruppfödda- som andra hästar.
Sammanlagt arbetar omkring 50 personer på gården.

Sedan juni 2023 är Lisa Skogh ansvarig travtränare för enheten Färjestad.

Short brown line