Tid att förhandsboka

Ni är nu varmt välkomna att senast den 30 september förhandsboka betäckning för 2024 med Calgary Games, Fourth Dimension, Maharajah, Nuncio och Readly Express för Era ston.

Short brown line
Placeholder-bild

Nu är det dags att förhandsboka betäckning för Era ston hos Calgary Games, Fourth Dimension, Maharajah, Nuncio och Readly Express för 2024.

Förhandsbokningen gör Ni till Daniel Olsson på mobilnummer 070-584 50 80 eller till hans mailadress daniel.olsson@menhammar.com

Senast den 30 september vill vi ha Era förhandsbokningar för Era ston till de fem nämnda hingstarna.

Vid överbokning hos någon av hingstarna kommer seleketering att ske. Denna görs på stokvalitet, kundrelation samt tidpunkt för bokning.

Källa: Menhammar redaktionen
Foto: Emine Lundsten