Lisa Skogh snart en av två proffstränare inom Menhammar

Lisa Skogh har nu avslutat sin utbildning till proffstränare och det återstår endast en del formalia innan A-licensen kan plockas ut.

Short brown line
Placeholder-bild

Lisa kommer att vara kvar på Menhammar och även fortsättningsvis verka under Menhammars ”paraply”. Hon kommer att förfoga över tolv boxar på träningsanläggningen Yttersta.
”Jag har arbetat tjugotalet år som hästskötare nu, förutom i Sverige också i USA och Canada, varav de tolv senaste åren på Menhammar. Det är väldigt roligt att jag får den här chansen. Det känns naturligtvis väldigt inspirerande, och också ansvarsfullt, att Menhammar valde att satsa på mig, som en av två proffstränare vid Yttersta. ”, säger Lisa.
”Att Lisa nu blir proffstränare är en del av vår verksamhetsutveckling i vilken det bland annat är viktigt att jobba med jämställdhet och föryngring. Vi minskar också vår sårbarhet med två A-licenserade på plats”, säger Anders Lindh, som har det strategiska ansvaret för tränings- och tävlingsverksamheten inom Menhammar.

Källa: Travkompaniet
Foto: Emine Lundsten