Frigångsbetäckning med Chocolatier

CHOCOLATIER betäckte med frigångsbetäckning för första gången 2019. Han fick då gå i flock med sju till åtta ston samtidigt. Två av dessa ston har nu fölat i 2020 års flock.

Short brown line
Chocolatier

Chocolatier

Chocolatier har under många år uppvisat en sänkt fruktsamhet och efter ett riktigt dåligt betäckningsår 2018 tog vi beslutet att 2019 låta Chocolatier och hans ston sköta fruktsamheten själva. Han fick gå i frigångsbetäckning med som mest åtta ston i flocken och betäckte på detta sätt 12 ston. Åtta av dessa blev dräktiga och två av dem, VästerboMakeMyDay och Aboveboard fick gå kvar med Chocolatier i lösdrift under hela vintern. En ny flock har nu skapats under våren med gallston och de två dräktiga och Chocolatier. De nya stona har introducerats i flocken när de har varit brunstiga.

VästerboMakeMyDay fölade ett stoföl i flocken på morgonen den 8 maj och två dagar senare så fölade Aboveboard likaså ett stoföl på morgonen. Filmen i länken nedan visar de två fölen, båda efter Chocolatier. Det ljusare fölet är undan VästerboMakeMyday och är två dagar gammalt. Det mörkbruna fölet är undan Aboveboard och fyra timmar gammalt. Filmen är bara två minuter lång men visar ändå på många fascinerande och naturliga interaktioner mellan individerna i flocken

Nyfödda föl i Chocolatiers fribetäckningsflock

Ston och föl

Ston och föl

Källa: Menhammar redaktionen
Redaktör: JH
Foto: Emine Lundsten