English
English

Angående drivningen av A Sweet Dance

Med anledning av den mycket fula drivningen under gårdagens lopp på Vincennes av A Sweet Dance så vill Menhammar göra följande uttalande:

Short brown line

Angående drivningen av A Sweet Dance i lopp 9 på Vincennes idag (2021-01-31)

Glädjen av att Menhammars uppfödning vinner ett stort lopp på Vincennes och att vi dessutom efter loppet köper tillbaka henne som avelssto, grumlas naturligtvis av den mycket fula drivning som kusken Alexis Prat utsatte henne för under upploppet.

Vi anser självklart att sådana drivningar inte skall få förekomma. Att hänvisa till sedvänja (vi såg många fula drivningar på Vincennes idag) eller bristande rutin från kusken är inget försvar. Det finns många anledningar till att liknande drivningar inte skall tillåtas få förekomma. Omsorg om hästen och dess välbefinnande är naturligtvis den främsta men även omsorgen om vår sport är en viktig anledning.

Vi vet att en liknande drivning i Sverige hade bestraffats med en lång avstängning och höga böter men kan bara hoppas att det franska travförbundet inser allvaret i denna typ av förseelser och bestraffar hårt!

Menhammar, den 31 januari 2021

Margareta Wallenius-Kleberg och Johan Hellander

Källa: Menhammar redaktionen