Avgifter

Följande träningsavgifter debiteras hästägare för hästar i träning vid Yttersta:
 
Från och med den 1maj 2011 är kostnaden 400 kr/dygn för häst uppstallad i tävlingsstallen på Yttersta.

Från och med den 1 maj 2011 är kostnaden 350 kr/dygn för unghäst stationerad i någon av de två lösdrifterna på Yttersta.
 
Dessa priser är exklusive moms. Förutom träningsavgiften debiteras 15 % på hästarnas intjänade pengar.

Till detta tillkommer ersättning för veterinärbehandlingar, transporter och utselningsavgifter i samband med tävling.

Tävlingsinformation tillhandahålls i samarbete med ATG www.atg.se