Träning

Vid Yttersta, beläget på Menhammar, bedrivs tränings- och tävlingsverksamhet. Här har många stjärnhästar fostrats och tävlat.

På de följande sidorna kan du se Stall Segerhuvas hästar, som redovisas separat, men också alla hästar som tränas och tävlas på Yttersta under flikarna "Yttersta".