Jord- och skogsbruk

Förutom stuteriverksamhet och avel bedrivs både jordbruk och skogsbruk på Menhammars marker. Jämte svenska spannmål så som råg, vete och havre odlas också hö och oljeväxter, allt i enlighet med vad jorden tål och mår bäst av.

I enlighet med vårt miljöarbete, återanvänds all gödsel som kommer från gården, genom en kombination av gödsling på våra åkrar och värmeproduktion. Det senare avser spånbaserat gödsel från våra tränings- och tävlingsstall. Halmbaserad gödsel och djupströbäddar komposteras oftast innan användning för att få en bättre gödslingseffekt. Halmbaserad gödsel är jordförbättrande vilket vi tydligt ser på våra äldsta marker jämfört med nyförvärvad mark där man inte har haft egen djurhållning och gödselhantering.

För tillfället består den största delen av Menhammars marker av ca 500 hektar åkermark, vallar, betesmark och åkrar för hösilage och varje år produceras ungefär 1100 ton hösilage, som också används som foder till hästarna. Hösilage är ett sätt att konservera gräset. Eftersom marken ligger så nära Mälaren finns det även möjlighet att vattna delar markerna om det skulle regna för lite och för detta ändamål finns en modern bevattningsanläggning.
 
På Menhammar finns också drygt 840 hektar skogsmark, som framför allt består av tall, gran och lövskog. Den totala arealen är cirka 1500 hektar. På gården har vi också ett antal Hereford-kor. Just den rasen är känd för sitt lugna temperament och eftersom de främst livnär sig på gräs hjälper de till att hålla hagarna och betesmarkerna öppna. Sammanlagt är det fem personer som jobbar inom skogs- och jordbruket på gården.

Tävlingsinformation tillhandahålls i samarbete med ATG www.atg.se