Information om webben

Denna webb är producerad av OW Webgroup.
Om du har några förslag eller kommentarer kontakta oss gärna.
Email: webgroup@soyagroup.com

Vinterbilder är tagna av Claes Kärrstrand, claes.karrstrand@outlook.com
Undantaget bilden under "Skogs och jordbruk", där fotografen är Annika Lindblom. 

Andra bilder på denna webb är tagna av Claes Kärrstrand, Ulrika Hallin, OW Webgroup och medarbetare på Menhemmar.