Information om webben

Denna webb är producerad av OW Webgroup.
Om du har några förslag eller kommentarer kontakta oss gärna.
Email: webgroup@soyagroup.com

Vinterbilder är tagna av Claes Kärrstrand, claes.karrstrand@outlook.com
Undantaget bilden under "Skogs och jordbruk", där fotografen är Annika Lindblom. 

Andra bilder på denna webb är tagna av Claes Kärrstrand, Ulrika Hallin, OW Webgroup och medarbetare på Menhemmar.

 

Tävlingsinformation tillhandahålls i samarbete med Svensk Travsport www.travsport.se