Avgifter

Följande träningsavgifter debiteras hästägare för hästar i träning vid Yttersta:
 
Från och med den 1 december 2018 är kostnaden 420 kr/dag + moms för häst uppstallad i tävlingsstallen på Yttersta.

Från och med den 1 december 2018 är kostnaden 370 kr/dag + moms för unghäst stationerad i någon av de två lösdrifterna på Yttersta.
 
Förutom träningsavgiften debiteras 15 % på hästarnas intjänade pengar.

Till detta tillkommer ersättning för veterinärbehandlingar, transporter och utselningsavgifter i samband med tävling.