Närproducerat nötkött från Menhammar Gård

Vi är stolta över att vårt nötkött finns lokalt på Ica Tappström, Ekerö.

Nötkreaturen på Menhammar betar våra naturbetesmarker på Adelsö samt strandängarna vid Mälarens stränder. Vår djurhållning genererar välmående djur som i sin tur ger ett bra välmarmorerat och smakligt kött.

Källa: Menhammar redaktionen Foto: Karin Röse
Datum: 2019-05-29