Menhammar nu medlem i Wildlife Estates

Wildlife Estates är ett nätverk av europeiska gårdar som bedriver ett långsiktigt och hållbart brukande av sina mark-, skog- och vattenområden samt kulturlandskap. Menhammar Gård har nu blivit godkänd medlem vilket visar att vi är en föregångare även inom detta område och driver på utvecklingen.

Det europeiska nätverket Wildlife Estates, WE, bildades 2005 och finns idag i 19 länder. Hittills har drygt 300 gårdar i Europa anslutit sig och tillsammans omfattar 1.500.000 hektar mark. Sverige har idag 44 gårdar anslutna till Wildlife Estate.

Markus Nilsson är Vilt- och naturförvaltare på Menhammar och berättar om sitt arbete:

- Vi har under en lång period bedrivit både skogsbruk och viltvård på ett hållbart sätt. Det underlättade givetvis när vi ansökte om WE-label och vi blev i princip godkända direkt. Arbetet med att förbättra livsmiljöerna för alla typer av vilda djur, från nyckelpigor till älgar är en ständig process och ett arbete som aldrig blir klart. Vissa delar i detta arbete är mer synliga än andra men alla är lika viktiga för att uppnå en hög biologisk mångfald inom hela fastigheten.

- För att arbetet med att behålla och öka den biologiska mångfalden ska bli framgångsrikt på lång sikt är det viktigt att alla driftsgrenar samarbetar, då kan man med små åtgärder få stora effekter, fortsätter Markus.

Gustav Hagemann på Ruuthsbo Gård i Skåne är samordnare för Wildlife Estates i Sverige och Danmark:

- Wildlife Estate label delas endast ut till väldigt välskötta egendomar, som uppfyller de åtaganden som Wildlife Estates ställt. Menhammar är nu en av dem.

Delar av Wildlife Estates arbete är att:

- Engagera privata företag och offentlig sektor till samarbete för främja biologisk mångfald.

- Främja, genomföra och dela med sig av de bästa moderna metoderna för att utveckla natur- och viltförvaltningens fulla potential.

- Förbättra den politiska och offentliga uppfattningen gentemot privat förvaltning och öka förståelsen för deras bidrag till samhällsekonomi och miljövärden.

- Möjliggöra utveckling och främjande av förvaltningsinitiativ som kan säkerställa en balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen.

- Sprida information om värdet av natur- och viltförvaltning för utbildnings-, beslutsfattande och politiska ändamål.

Läs mer på http://www.wildlife-estates.eu/

Källa: Markus Nilsson, Vilt- och naturförvaltare på Menhammar
Redaktör: Helena Gyllenskepp, FOTO: Karin Röse
Datum: 2018-10-19