Kort betäckningsperiod med Readly Express

Readly Express kommer att betäcka under en kortare period direkt efter påsk.

Många har frågat och önskat att årets Prix d'Amerique-vinnare skall betäcka några ston i år. Som en följd av det stora intresset så har därför hästägaren, Rolf Andersson och tränaren, Timo Nurmos beslutat att Readly Express kommer att vara tillgänglig för spermasamling och avelsverksamhet under en kortare period nu direkt efter påsk. Betäckningsverksamheten kommer att kommer att kombineras med träning.

De stoägare som har lämpligt sto som är betäckningsklart under första halvan av april och önskar betäcka under en (1) brunst skall kontakta Menhammar (Roland Davidsson, 070-7720791) för mer information och bokningskontrakt. Vår förhoppning är att ett tjugotal ston kommer att betäckas under perioden.

Readly Express kommer att kosta 5 000 SEK vid konstaterad dräktighet (30 dagar) och 75 000 SEK + moms vid levande fött föl.

Källa: JH
Redaktör: Menhammarredaktionen
Datum: 2018-04-08