Vallskörd på midsommarafton

Menhammars drift tog i  år maskinell hjälp av sörmländska HästKraft AB för att snabbt få in årets hösilageskörd. På midsommarafton var aktiviteten hög.

Björn Träff, Menhammars driftansvarig, konstaterar nöjt att de på tre dagar lyckats på ett bra sätt få in allt hösilage till alla unghästar och högdräktiga och digivande stona för nästa år. Nu återstår bara skörden av hösilage till de icke dräktiga stona som tas senare för att inte hålla ett så högt näringsvärde.

Redaktör: JH
Datum: 2012-06-23