Viking Kronos lämnar Menhammar för Vomb

Menhammars främsta avelshingst, Viking Kronos, trappar nu ner och deltidspensioneras. Ägarna har alltid varit överens om att Vikingen efter avslutad avelskarriär skall gå tillbaka till Vomb och Lutfi Kolgjini och där tillbringa sina sista år. Så kommer nu att ske.

Viking Kronos blir snart 17 år och har under hela sin avelskarriär brottats med en nedsatt fruktsamhet av varierande grad. Under de senaste åren har dessutom fertilitesproblemen tilltagit. Efter betäckningssäsongen i år har han knappa 20 ston dräktiga.

Viking Kronos kommer att verka i aveln även 2012 men då i än mer begränsad omfattning och i regi av Lutfi Kolgjini på Vomb i samarbete med Menhammar. Sperma kommer att samlas på Vomb och sedan köras till närbelägna Flyinge för hantering och insemination. Kolgjini kommer att hyra Flyinges betäckningsavdelning, Färs & Frostahallen för ändamålet och där också stalla upp ston för insemination. Seminverksamheten på Färs & Frostahallen kommer att ledas av professor Mari Gaetano från Universitetet i Bologna, Italien.

Menhammar Stuteri AB och alla medarbetare känner en stor tacksamhet över de åtta år som vi har fått tillsammans med Vikingen och önskar honom en mycket skön tillvaro som (till att börja med) deltidsarbetande pensionär. 

Redaktör: JH
Datum: 2011-11-18