Menhammar deltar i Earth Hour

Menhammar deltar i Earth Hour – en global klimat-manifestation med syfte att skicka en politisk signal till makthavarna om att ta klimatfrågan på allvar. Menhammar är anmält och finns med i WWF:s lista på deltagande företag.


 

Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar privatpersoner, företag, organisationer, myndigheter sitt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Earth Hour är en global klimat-manifestation med syfte att skicka en politisk signal till makthavarna om att ta klimatfrågan på allvar.

 

 

Earth Hour en bra påminnelse om att vi ALLTID ska släcka ljus och stänga av apparater som inte används. Låt oss alla hjälpas åt att se till att släcka ner den här timman. Gör det till en mysig stund, utan TV och med tända ljus.


Foto: WWF

 

FAKTA EARTH HOUR
Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan. Australien är ett land som redan tydligt märkt av klimatförändringarna, bland annat genom långvarig torka. Det första Earth Hour resulterade i att över 2 miljoner Sydneybor och 2 000 företag släckte ljuset. Nyheten spreds över världen. Lördagen den 27 mars 2010 kl 20.30 släcker världen för fjärde gången.


Se alla deltagande företag

På WWF:s hemsida finns mycket material för skolor och förskolor att sprida vidare, klicka här

Earth Hour 2010 Official video

Redaktör: HG
Datum: 2010-03-10