Ett fall av virusabort på Menhammar

Virusabort (EHV-1) har påvisats hos ett foster som förlöstes dödfött på Menhammars fölningsfilial för gästande ston, Granskog gård, Munsö måndagen den 6/4. Virus påvisades vid den rutinmässiga undersökning som alltid görs på kastade eller döda föl. Några andra symtom på smitta eller smittspridning föreligger inte.

Virusabort är en anmälningspliktig smittsam sjukdom. Varje hästagare är därför skyldig att vidta isoleringsåtgärder för att förhindra en eventuell spridning av sjukdomen. 10 - 30 fall av virusabort diagnosticeras varje år i Sverige.
 
Det drabbade stoet har gått i lösdrift tillsammans med andra ston i samma dräktighetsstadium och sedan stått i stallet på Granskog, Munsö i samband med förlossningen. Dessa båda enheter är nu isolerade på grund av risken för en eventuell smittspridning. För närvarande tas därför inga nya ston emot för fölning på Granskog gård.
 
Verksamheten på Norrby eller Menhammar berörs inte av isoleringen utan seminverksamheten m.m. fortgår som vanligt.
 
Ytterligare information om virusabort hittar du på SVA:s hemsida under denna länk.
 
Uppdatering 2009-05-01
Inga ytterligare symtom på smittsam sjukdom har uppträtt och isoleringen av Granskog är nu släppt.

Datum: 2009-04-10