Ett fall av Salmonella på Menhammar Stuteri - uppdaterad 2009-10-09

En fölunge har avlidit i Salmonella. Den beteshage som fölet gick i har isolerats och provtagning har gjorts på de ston och föl som gick i samma hage. Ingen häst visar tecken på att vara sjuk.

Den 28 augusti drabbades en fölunge av svår diarré och remitterades till Veterinärhögskolan i Uppsala. Fölet avled den 3 september. Preliminära provsvar nu i helgen tydde på att Salmonella kunde vara orsaken till sjukdomen, vilket nu på måndagsmorgonen, den 7 september 2009 bekräftades.

Den beteshage som fölet gick isolerades och spärrades i helgen för att förhindra eventuell smittspridning. Provtagning av de åtta ston med föl som gick i samma hage har gjorts och vi avvaktar provsvaren. Ingen av dessa hästar har visat något symptom på sjukdom. Länsstyrelsen och Jordbruksverket informerades omedelbart och deltar i det fortsatta utredningsarbetet. 

Uppdatering 2009-09-11:

Ingen Salmonella är påvisad från någon av de 17 hästar (nio ston och åtta föl) som har provtagits i den hage där det sjuka fölet gick. Foderprov samt prov från diverse fågelfjädrar från samma hage var också negativa. Vi har fortsatt inga hästar som visar symtom på sjukdom. Provsvar från miljöproverna från omgivningen där det sjuka fölet vistades väntas bli klara under nästa vecka.

Uppdatering 2009-09-20:

Spår av Salmonella har hittats i två av de 15 miljöprover som togs i förra veckan. Sanering har genomförts och nya prover är tagna. Alla hästar är fortsatt friska och inga misstankar finns om någon smittspridning till någon annan individ.

Uppdatering 2009-09-24:

De nya miljöproverna som togs i förra veckan har nu visat sig vara negativa avseende Salmonella. Saneringen har alltså varit framgångsrik. Nu återstår bara en sista provtagning av de 17 hästarna som gick tillsammans med det sjuka fölet. Inga hästar visar några symtom så vår förhoppning är att vi efter denna provtagning helt kan avskriva Salmonellan på Menhammar. Provtagningen kommer att göras 4 veckor efter den första vilket innebär måndag den 5 oktober. 

Uppdatering 2009-10-09:

Alla prover som togs den 5 oktober var negativa och Salmonellan är nu avskriven från Menhammar. Alla spärrar är också hävda. Vi kan konstatera att utbrottet begränsades till den enskilda fölungen och att vidtagna isolerings- och saneringsåtgärder varit framgångsrika. 

Källa: Johan Hellander
Datum: 2009-09-07